» Tin tức

Bản tin thị trường vàng khi Trump lên làm Tổng Thống

Ngày đăng : 22:24 16/11/2016

Thị trường miền Bắc

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức 34,14- 34,59 triệu/lượng (MV-BR), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức: 35,70 – 35,97 triệu/lượng (MV-BR), giảm 20.000đ/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm trên giá vàng Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức: 34,14- 34,59 triệu/lượng (MV – BR), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối phiên hôm qua. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức: 35,78– 35,93 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 30.000đ/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Lượng giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu

Lượng khách giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu phiên hôm qua khá ổn định, không có sự tăng, giảm đột biến. Ước tính có khoảng 60% và khách bán khoảng 40%.

Thị trường miền Nam và miền Trung

Thời điểm 9h sáng nay tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC được công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức: 35,70– 35,95 triệu/lượng (MV-BR), giảm 20.000đ/lượng so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC được Công ty CP VBĐQ SJC Đà Nẵng niêm yết giao dịch ở mức: 35,70 – 35,97  triệu/lượng (MV-BR), giảm 20.000đ/lượng cả hai chiều mua, bán  so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

LỜI KHUYÊN CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI DÂN

Giá vàng hiện tại biến động nhẹ quanh mốc 36 triệu/lượng. Mức giá này được các chuyên gia và nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đánh giá là mức giá tốt để người dân và nhà đầu tư có thể mua vào.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Mỗi ounce vàng giao ngay hôm qua giảm thêm 0,2% xuống 1.225,06 USD. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 cũng giảm 0,05% giá trị xuống 1.223,9 USD.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm do đông USD lên đỉnh 14 năm. Trước đó từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng đã mất hơn 100 USD mỗi ounce do đồng đôla tăng mạnh.

Mỗi ounce vàng giao ngay hôm qua giảm thêm 0,2% xuống 1.225,06 USD. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 cũng giảm 0,05% giá trị xuống 1.223,9 USD.

 

 
Từ khóa của bài viết "Bản tin thị trường vàng khi Trump lên làm Tổng Thống" : giá ,  vàng ,  giảm ,  dịch ,  hôm ,  phiên ,   ,  bán ,  mức: ,   ,  yết ,  triệu/lượng ,  xuống ,  (MV-BR) ,   ,  chốt ,  Vàng ,  chiều ,  niêm ,  giao dịch ,  dịch ở ,  ở mức: ,  giá vàng ,  phiên hôm ,  hai chiều ,  với chốt ,  chốt phiên ,  niêm yết ,  cả hai ,  vàng SJC ,  và bán ,  vào và ,  hôm qua ,  giảm 20.000đ/lượng ,  yết giao ,  (MV-BR) ,  giảm ,  mua vào ,  tại Bảo ,  Tín Minh ,  chiều mua ,  triệu/lượng (MV-BR) ,   ,  Bảo Tín ,  giao ngay ,  qua giảm ,  SJC được ,  ngay hôm ,  ounce vàng ,  xuống 1.223 ,  9 ,  nhà đầu ,  đầu tư ,  vàng giao ,  phiên giao ,  thêm 0 ,  2% ,  0 ,  05% giá ,  giao tháng ,  giá trị ,  hạn giao ,  Vàng kỳ ,  USD. Vàng ,  1.225 ,  06 USD. ,  trị xuống ,  kỳ hạn ,  giảm thêm ,  0 ,  2% xuống ,  xuống 1.225 ,  06 ,  giảm 0 ,  05% ,  cũng giảm ,  – 35 ,  97 ,  34 ,  14- 34 ,  59 ,  Long giao ,  34 ,  59 triệu/lượng ,  đi ngang ,  ngang cả ,  Thăng Long ,  Rồng Thăng ,  Nhẫn tròn ,  tròn trơn ,  trơn Vàng ,  Vàng Rồng ,  hôm qua. ,  SJC tại ,  (MV – ,  thời điểm ,  – BR) ,   ,  Giá vàng ,  Minh Châu ,  trường miền ,  35 ,  70 – ,  được công ,  Sài Gòn ,  Gòn niêm ,  mức: 35 ,  70 ,  dịch tại ,  với chốt phiên ,  vào và bán ,  niêm yết giao ,  yết giao dịch ,  Bảo Tín Minh ,  (MV-BR) ,  giảm 20.000đ/lượng ,  mua vào và ,  tại Bảo Tín ,  giảm thêm 0 ,  2% ,  thêm 0 ,  2% xuống ,  0 ,  2% xuống 1.225 ,  06 ,  xuống 1.225 ,  06 USD. ,  qua giảm thêm ,  giao ngay hôm ,  phiên giao dịch ,  ounce vàng giao ,  vàng giao ngay ,  1.225 ,  06 USD. Vàng ,  USD. Vàng kỳ ,  0 ,  05% giá trị ,  giá trị xuống ,  trị xuống 1.223 ,  9 ,  giảm 0 ,  05% giá ,  cũng giảm 0 ,  05% ,  Vàng kỳ hạn ,  kỳ hạn giao ,  hạn giao tháng ,  chốt phiên giao ,  dịch tại Bảo ,  Sài Gòn niêm ,  Gòn niêm yết ,  Rồng Thăng Long ,  Vàng Rồng Thăng ,  phiên hôm qua. ,  chốt phiên hôm ,  34 ,  14- 34 ,  59 triệu/lượng ,  Long giao dịch ,  Thăng Long giao ,  ở mức: 35 ,  70 ,  mức: 35 ,  70 – ,  tròn trơn Vàng ,  Tín Minh Châu ,  giao dịch tại ,  Nhẫn tròn trơn ,  (MV – BR) ,   ,  35 ,  70 – 35 ,  97 ,  triệu/lượng (MV-BR) ,  giảm ,  trơn Vàng Rồng ,  đi ngang cả ,