Tin tức » Đời sống đô thị

Không cho phép hợp thửa nhà ống

Ngày đăng : 19:44 27/10/2013

Ngày 24/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6398/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch - kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội.

 

 

Phố Hàng Ngang nằm trong khu vực bảo vệ và tôn tạo cấp I.

 

Quyết định này được ban hành chấm dứt hiệu lực của Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo Khu phố cổ Hà Nội. Mục tiêu của Quy chế là bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy các giá trị của di tích lịch sử quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu phố cổ. Quy chế này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện công tác quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị, cấp phép xây dựng, cải tạo, chỉnh trang theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Phạm vi áp dụng của Quy chế bao gồm 2 khu vực: Khu vực Khu phố cổ có diện tích khoảng 82ha, bao gồm 10 phường, 79 tuyến phố và 83 ô phố; Khu vực liền kề và hỗ trợ chức năng gồm 2 phường ngoài đê là Phúc Tân và Chương Dương. Trong đó, khu vực bảo vệ, tôn tạo cấp I có quy mô khoảng 19ha, được giới hạn bởi các phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật. Khu vực này bao gồm 21 phố, đoạn phố và 17 ô phố.

 

Đáng chú ý theo quy định tại Quy chế, TP không cho phép việc hợp thửa giữa hai nhà ống trên một tuyến phố. Trong trường hợp bắt buộc hợp thửa phải duy trì cấu trúc không gian nhà ống và kiến trúc mặt nhà theo thửa dọc cũ. Quy chế cũng quy định cách ứng xử đối với từng loại công trình như: Công trình di tích lịch sử - văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, công trình xây dựng trước và sau năm 1954, công trình xây dựng mới. Bên cạnh đó, công trình quảng cáo, mái hiên, màu sắc, vật liệu cũng được quy định cụ thể.

 

Theo dothi

 
Từ khóa của bài viết "Không cho phép hợp thửa nhà ống" :  ,  Hàng ,  trình ,  công ,  tôn ,  vực ,  gồm ,  xây ,  Quy chế ,  tôn tạo ,  Khu phố ,  Khu vực ,  quy định ,  công trình ,  ban hành ,  bao gồm ,  lịch sử ,  nhà ống ,  xây dựng ,  trình xây ,  tích lịch ,  phố và ,  quản lý ,  Hà Nội. ,  cổ Hà ,  kiến trúc ,  lý quy ,  khu vực ,  vực bảo ,  xây dựng ,   ,  tạo cấp ,  và tôn ,  phố cổ ,  tích lịch sử ,  công trình xây ,  trình xây dựng ,  Khu phố cổ ,  tôn tạo cấp ,  khu vực bảo ,  và tôn tạo ,  cổ Hà Nội. ,