Tin tức » Tư vấn

Làm thủ tục tặng cho như thế nào?

Ngày đăng : 21:17 20/12/2011

Gia đình tôi có 3 chị em. Bố tôi mất từ nhiều năm trước. Mẹ tôi có một lô đất ở và đang đứng tên quyền sử dụng . Mẹ tôi đã cho tôi mảnh đất ấy. Nay muốn làm thủ tục tặng cho thì làm thế nào ?

 

Đối với trường hợp của bạn, trước hết cần xác định lô đất trên của mẹ bạn được cấp GCN trước hay sau khi bố bạn mất. Nếu được cấp trước khi bố bạn mất thì cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế phần tài sản của bố bạn để lại theo quy định của luật dân sự điều 654 (Nếu bố bạn không để lại di chúc)

Nếu sổ đỏ được cấp sau khi bố bạn mất và sổ đỏ mang tên một mình mẹ bạn thì mẹ bạn có thể làm hợp đồng tặng, cho tài sản là quyền sử dụng đất trên cho bạn. Khi làm thủ tục tặng cho, mẹ bạn và bạn cần cung cấp các giấy tờ sau cho văn phòng công chứng:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của mẹ bạn và bạn.

3. Giấy khai sinh của bạn

4. Giấy chứng tử của bố bạn

5. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mẹ bạn

Sau khi làm hợp đồng tặng, cho tài sản bạn có thể nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc UBND quận, huyện để làm thủ tục sang tên mảnh đất đấy cho bạn.

Nguyễn Thị Thúy
 Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và giải pháp Landco

 
Từ khóa của bài viết "Làm thủ tục tặng cho như thế nào?" : làm ,  tôi ,   ,  Giấy ,  sản ,  tục ,   ,  cấp ,  bố bạn ,  thủ tục ,  làm thủ ,  quyền sử ,  được cấp ,  của mẹ ,  tài sản ,  sử dụng ,  mẹ bạn ,  làm hợp ,  bạn có ,  hợp đồng ,  có thể ,  tặng ,  cho ,  Giấy chứng ,  bạn và ,  cho tài ,  đồng tặng ,   ,  tôi có ,  đất trên ,  tục tặng ,  mảnh đất ,  lô đất ,  sau khi ,  khi bố ,  để lại ,  bạn mất ,  Mẹ tôi ,  sổ đỏ ,  làm thủ tục ,  quyền sử dụng ,  hợp đồng tặng ,   ,  mẹ bạn và ,  làm hợp đồng ,  cho tài sản ,  bố bạn mất ,  thủ tục tặng ,  khi bố bạn ,  bạn có thể ,