» Tin tức

Tp.HCM: Sắp ban hành quyết định mới về cấp phép xây dựng

Ngày đăng : 19:55 02/07/2014

 

Tp.HCM: Sắp ban hành quyết định mới về cấp phép xây dựng

 

UBND Tp.HCM sẽ ký ban hành 2 quyết định thay thế Quyết định 21/2013 quy định chi tiết về cấp phép xây dựng và Quyết định 19/2009 quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa trên địa bàn vào đầu tháng 7 này.

Cụ thể những thay đổi về cấp phép xây dựng như:

Nhà trong khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, phù hợp với quy hoạch 1/500 và quy hoạch điểm dân cư nông thôn nhưng chưa có quyết định thu hồi đất; nhà tồn tại trước khi có quy hoạch 1/2000 được phê duyệt và công bố nhưng qua rà soát, điều chỉnh vẫn không phù hợp quy hoạch là đất ở; nhà có giấy tờ hợp pháp nằm trong quy hoạch lộ giới các tuyến đường giao thông, nút giao thông nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì được xem xét cấp phép xây dựng tạm, quy mô tối đa 3 tầng.

Nhà ở nằm trong khu dân cư hiện hữu không phù hợp với chức năng sử dụng đất theo quy hoạch 1/2000 hoặc thiết kế đô thị nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì được cấp phép xây dựng tối đa 3 tầng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời hạn để tính hỗ trợ, đền bù đối với nhà được cấp phép xây dựng tạm được rút ngắn 2 năm so với Quyết định 21/2013 và các dự thảo sửa đổi trước đây. Cụ thể, nếu trong vòng 3 năm kể từ ngày kế hoạch sử dụng đất được công bố, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc xây mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch. Còn sau 3 năm nhà nước mới thực hiện thì người dân được bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Thời hạn sử dụng nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng tạm là thời gian theo kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Về quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa:

Chỉ quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất ở nông thôn và đất ở đô thị. Riêng đất nông nghiệp chỉ quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho người dân.

Đối với thửa đất dưới 1.000m2, nếu người dân có nhu cầu thì giải quyết tách thửa nhằm đảm bảo nhu cầu chỗ ở cho người dân nhưng phải có lối đi chung và lối đi chung này phải là tài sản chung để tránh tranh chấp về sau.

Đối với thửa đất từ 1.000 - 2.000m2, nếu người dân có nhu cầu tách thửa với mục đích bức thiết về nhà ở thì vẫn được xem xét tách theo hạn mức như quy định đối với thửa đất dưới 1.000m2.

Trường hợp hộ gia đình muốn tách thửa để kinh doanh thì phải chuyển mục đích sử dụng đất, làm hạ tầng, đóng nghĩa vụ tài chính... như hình thức làm dự án.

(Theo Cafeland)

 
Từ khóa của bài viết "Tp.HCM: Sắp ban hành quyết định mới về cấp phép xây dựng" : hoạch ,  thửa ,   ,  xây ,  tách ,  cấp ,  dân ,  nhà ,  phép ,  thì ,  dựng ,   ,  tối ,  hồi ,  thiểu ,  diện ,  tích ,  nông ,  quy định ,  phép xây ,  quy hoạch ,  xây dựng ,  cấp phép ,  tách thửa ,  sử dụng ,  khi tách ,  dụng đất ,  thu hồi ,  tích tối ,  nhu cầu ,  đối với ,  người dân ,  định diện ,  diện tích ,  nhà ở ,  định thu ,  có quyết ,  hồi đất ,  với thửa ,  thửa đất ,  chưa có ,  dân cư ,  trong khu ,  Quyết định ,  về cấp ,  quyết định ,  kế hoạch ,  tối thiểu ,  phù hợp ,  hoạch sử ,  đất nông ,  nông nghiệp ,  đất ở ,  với đất ,  thửa đối ,  đi chung ,  mục đích ,  về nhà ,  đất dưới ,  nếu người ,  có nhu ,  lối đi ,  sau khi ,  ở cho ,  cho người ,  dân có ,  thì được ,  đất thì ,  ban hành ,  được xem ,  nhưng chưa ,  lộ giới ,  định 21/2013 ,  hợp với ,  nằm trong ,  xem xét ,  tối đa ,  được bồi ,  thường ,  hỗ ,  hỗ trợ ,  thực hiện ,  được cấp ,  khu dân ,  theo quy ,  thiểu sau ,  phép xây dựng ,  cấp phép xây ,  định diện tích ,  diện tích tối ,  quy định diện ,  sử dụng đất ,  về cấp phép ,  thu hồi đất ,  với thửa đất ,  hoạch sử dụng ,  chưa có quyết ,  kế hoạch sử ,  khi tách thửa ,  tích tối thiểu ,  người dân có ,  đối với đất ,  đất nông nghiệp ,  Quyết định 21/2013 ,  thửa đối với ,  thửa đất dưới ,  nếu người dân ,  thường ,  hỗ trợ ,  nhưng chưa có ,  phù hợp với ,  hồi đất thì ,  đất thì được ,  được cấp phép ,  tách thửa đối ,