» Tin tức

Hà Nội: Hạn cuối báo cáo tiến độ dự án nhà ở xã hội là ngày 25/7

Ngày đăng : 08:33 10/09/2014

Hà Nội: Hạn cuối báo cáo tiến độ dự án nhà ở xã hội là ngày 25/7

 

Theo yêu cầu UBND TP Hà Nội, trước ngày 25/7/2014, các đơn vị trên địa bàn thành phố phải có báo cáo về tiến độ và khả năng hoàn thành của các dự án nhà ở xã hội.

Qua đó, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo cả những khó khăn vướng mắc của dự án và các đề xuất giải quyết khó khăn.

Ngoài ra, trước ngày 31/7, thành phố yêu cầu các quận, huyện và các sở, ngành liên quan phải hoàn thành việc rà soát, thống nhất số liệu thống kê về nhà ở sát thực tế phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về nhà ở, thị trường bất động sản. Trong đó, phải có đánh giá về số liệu hàng tồn kho, nguồn cung đã có và xác định nhu cầu về nhà ở trong thời gian tới để có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các quận, huyện, thị xã rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư. Qua đó có đánh giá, đề xuất nhóm dự án được tiếp tục triển khai, nhóm dự án cần tạm dừng hoặc nhóm dự án cần điều chỉnh.

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng về việc phát triển nhà ở xã hội tại đô thị cho thấy, 98 dự án xã hội đã hoàn thành đầu tư xây dựng. Trong đó có 35 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 18.950 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.027 tỷ đồng; 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, với quy mô xây dựng khoảng 17.430 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng.

Hiện nay, cả nước đang tiếp tục triển khai 129 dự án nhà ở xã hội. Trong đó có 90 dự án dành cho người thu nhập thấp, với khoảng 55.000 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 27.560 tỷ đồng - bao gồm cả một số dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội đã được UBND các tỉnh, thành phố chấp thuận. Cùng đó là 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp, với khoảng 27.000 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng.

 

 
Từ khóa của bài viết "Hà Nội: Hạn cuối báo cáo tiến độ dự án nhà ở xã hội là ngày 25/7" : nhà ,  án ,   ,   ,  các ,  khoảng ,  thành ,  hội ,   ,  triển ,  đó ,  tổng ,  mức ,  hộ ,   ,  công ,  cáo ,  thị ,  đã ,  xây ,  dựng ,  dự án ,  nhà ở ,  ở xã ,  xã hội ,  án nhà ,  đầu tư ,  căn hộ ,   ,  thành phố ,  tổng mức ,  tư khoảng ,  mức đầu ,  báo cáo ,  xây dựng ,  phát triển ,  đó có ,  hội cho ,  nhóm dự ,  cho công ,  triển nhà ,  yêu cầu ,  về nhà ,  hoàn thành ,  dựng khoảng ,  phải có ,  mô xây ,  quy mô ,  thu nhập ,  nhập thấp ,   ,  hộ ,  tổng ,  trước ngày ,  hộ ,   ,  có tổng ,  với khoảng ,  tiến độ ,  nhà ở ,   ,  người thu ,  cho người ,  đã được ,  cầu các ,  đô thị ,  và các ,  đề xuất ,  các dự ,  tiếp tục ,  Trong đó ,  có đánh ,  hội đã ,  án cần ,  tục triển ,  số liệu ,  dự án nhà ,  ở xã hội ,  tổng mức đầu ,  phát triển nhà ,  nhóm dự án ,  căn hộ ,  tổng ,  xây dựng khoảng ,  có tổng mức ,  hộ ,  tổng mức ,  căn hộ ,   ,  hộ ,  có tổng ,  mô xây dựng ,  Trong đó có ,  yêu cầu các ,  các dự án ,  tiếp tục triển ,  dự án cần ,  thu nhập thấp ,   ,  xã hội đã ,  quy mô xây ,