» Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản

Ngày đăng : 22:07 07/12/2017

Xí Nghiệp Dịch Vụ Và Cho Thuê Văn Phòng (Công Ty CP Ford Thăng Long)

 Mô tả công việc

1. Công tác tổ chức kinh doanh cho thuê văn phòng.

-       Xây dựng chiến lược, các kế hoạch hoạt động về công tác marketing và Kinh doanh BĐS nội bộ, kinh doanh ngoài và kinh doanh bãi xe ô tô theo hàng năm, hàng tháng trình Giám đốc phê duyệt.

-       Tổ chức triển khai các kế hoạch do Công ty, Giám đốc yêu cầu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi được Giám đốc phê duyệt và tiến hành triển khai giao chỉ tiêu cho nhân viên.

-       Chịu trách nhiệm về kết quả doanh thu của Phòng KD hàng tuần, tháng, quý, năm trước Giám đốc XN.

-       Trực tiếp tìm khách, thực hiện mục tiêu luôn điền đầy diện tích cho thuê tại 105 Láng Hạ, văn phòng Block, bãi xe ô tô và cho thuê các địa điểm khác của Khối Bất động sản.

-       Chịu trách nhiệm điều hành Bộ phận kinh doanh ngoài: thuê và cho thuê lại, môi giới…đạt kết quả theo kế hoạch được duyệt.

-       Ước định giá thị trường BĐS, theo dõi việc tiêu thụ BĐS; Theo dõi nhu cầu của khách hàng để xác lập mục tiêu kinh doanh.

-       Giải quyết các vấn đề khiếu nại, phàn nàn của khách hàng liên quan đến công việc kinh doanh.

-       Xem xét những hồ sơ và báo cáo dự án kinh doanh của Công ty để xác định lợi nhuận kinh doanh.

-       Đại diện Công ty tham dự ở các cuộc họp hợp tác thương mại để đẩy mạnh phát triển BĐS.

-       Hội ý với các phòng ban khác để lên kế hoạch quảng cáo và nắm giữ những thông tin chi tiết của khách hàng.

-       Hướng dẫn công việc bố trí nhân viên, đào tạo và đánh giá thành tích, kiểm soát công việc kinh doanh BĐS.

-       Thường xuyên tiếp xúc với những khách hàng kinh doanh BĐS tiềm năng để khuyến khích sự quan tâm của họ đến chương trình kinh doanh BĐS của Công ty.

-       Kết hợp với Ban Giám Đốc liên hệ liên kết môi giới các sản phẩm dự án, liên kết sàn, cộng tác viên…

-       Báo cáo định kỳ khi Ban Giám đốc yêu cầu.

-       Xây dựng các quy chế kinh doanh, thưởng phạt trong nội bộ bộ phận kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường và chính sách của Công ty.

-       Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty.

2. Công tác tổ chức phòng:

-       Tham mưu cho lãnh đạo Xí nghiệp cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý nhân sự trong nội bộ phòng kinh doanh.

-       Tham gia các công tác tuyển dụng đối với nhân viên kinh doanh và các vị trí làm việc trong phòng.

-       Xây dựng các quy trình làm việc phù hợp với mô hình quản lý của Công ty 

-       Phân công công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân trong bộ phận để hoàn mục tiêu, chức năng nhiệm vụ phòng. 

-       Đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, tuyển dụng, khen thưởng, xử lý cán bộ làm việc trong phòng trong phạm vi phân cấp.

3. Quản lý các văn bản của bộ phận:

-       Kiểm tra trước khi trình cấp trên phê duyệt các văn bản của nhân viên trong bộ phận.

-       Ký các chứng từ liên quan đến tài chính của bộ phận kinh doanh trước khi trình Giám đốc Xí nghiệp.

4Công tác phối hợp với các bộ phận khác:

Phối hợp, hỗ trợ công việc với các nhân sự Xí nghiệp để giải quyết công việc

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Ford Thăng Long

Địa chỉ: Số 105, Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội
Mr Bùi Việt Hùng – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Điện thoại: 024.3562 6258 - 0983. 359868

Email: bvhung@thanglongford.com.vn

Mr Dương Thị Thập  - Phòng Hành chính Nhân sự

Điện thoại: 024.3562 2699 -  0973525172
Email: 
dtthap@thanglongbuilding.com.vn

 

 

 

 
Từ khóa của bài viết "Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản" :  ,  các ,  thuê ,  khách ,  hàng ,  năng ,  Công ,  Phòng ,  nhân ,  thuê văn ,  khách hàng ,  nhân viên. - ,  kinh doanh ,  động sản ,   ,  bất động ,  cho thuê ,  Đa ,   ,  Ford Thăng ,  Đống Đa ,   ,  thực hiện ,  vấn khách ,  tư vấn ,  văn phòng - ,  hàng thuê ,  xứng với ,  lực và ,  và đóng ,  năng lực ,  với năng ,  tìm kiếm ,  tương xứng ,  cáo Giám ,  văn phòng ,  lĩnh vực ,  và cho ,  Hạ ,  Đống ,  Láng Hạ ,   ,  vực kinh ,  105 Láng ,  các biện ,  biện pháp ,  Văn Phòng ,  báo cáo ,  kế hoạch ,  pháp tìm ,  cho thuê văn ,  Đống Đa ,   ,  bất động sản ,   ,  thuê văn phòng - ,  hàng thuê văn ,  tương xứng với ,  với năng lực ,  lực và đóng ,  năng lực và ,  khách hàng thuê ,  xứng với năng ,  tư vấn khách ,  lĩnh vực kinh ,  thuê văn phòng ,  Hạ ,  Đống Đa ,   ,  vực kinh doanh ,  báo cáo Giám ,  Láng Hạ ,  Đống ,  biện pháp tìm ,  các biện pháp ,  vấn khách hàng ,